Nurzec-Stacja, 28.01.2014 r.

RGT.6220.1.2014

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ oraz w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./

 

zawiadamia się,

że w dniu 28.01.2014 r. na wniosek AGRO-TYMIANKA S.C. Piotr Włodawiec, Łukasz Miszczuk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą  dla potrzeb fermy trzody chlewnej w Tymiance 2, Gmina Nurzec-Stacja prowadzonej przez AGRO-TYMIANKA S.C. Piotr Włodawiec, Łukasz Miszczuk, Tymianka 2, Gmina Nurzec-Stacja.

 

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                      Piotr Jaszczuk

  

Otrzymują:

  1. Strony wg wykazu
  2. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2014-01-28

Data modyfikacji: 2014-01-28

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2014-01-28