Informacje o środowisku

 

Rok 2020:

Budowa fermy kur brojlerów o łącznej obsadzie 230000 szt. (tj. 920 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Augustynka, gmina Nurzec-Stacja

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Wyczółki dz. 182, 192

Wydobywanie metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych kopaliny ze złoża „CHANIE-CHURSY VI”

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Tymianka, Augustynka, Nurzec, gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie

Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego z dokumentowanego złoża CHANIE-CHURSY V, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2, 123/3, 120/4 i 120/5- obręb Chanie-Chursy, gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki- o powierzchni ok. 1,22 ha”

Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego z dokumentowanego złoża CHANIE-CHURSY IV, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 119- obręb Chanie-Chursy, gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki- o powierzchni ok. 2 ha

Budowa farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy do 25 MWp na działkach ewidencyjnych nr 196/5, 196/6, 200/2, 200/6, obręb Augustynka, gm. Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, woj. podlaskie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej na działce Nr 356/3, obręb 13, powiat Siemiatycki, gmina Nurzec-Stacja, m. Siemichocze

Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 2,6100 ha w granicach działki nr 137, obręb Zalesie, gmina Nurzec-Stacja

Rok 2019:

Przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie

Nazwa przedsięwzięcia: Powierzchniowa eksploatacji kruszywa naturalnego z dokumentowanego złoża CHANIE-CHURSY III położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 312 – obręb Chanie- Chursy, gm. Nurzec-Stacja, pow. Siemiatycki – o powierzchni 2,4 ha

Rok 2018:

Nazwa przedsięwzięcia: Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego z dokumentowanego złoża CHANIE-CHURSY II położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 304 – obręb Chanie- Chursy, gm. Nurzec-Stacja, pow. Siemiatycki – o powierzchni 1,32 ha.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl

Rok 2017:

Rok 2016:

 

Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i Nr 109732B, odc. I w km rob. 0+000-1+387, odc. II w km rob. 0+000-0+100, odc. III w km rob. 0+000-0+136,50 w obrębie m. Zabłocie

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  przejdź>>

 

 

 

Rok 2015:

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 200/6 obręb 0002, miejscowość Augustynka gm. Nurzec-Stacja

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przejdź>>

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu na działce Nr 704/1 w Nurcu

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przejdź>>

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu na działce Nr 10/1 w Tymiance

 
  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przejdź>>

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2007-07-06

Modyfikujący: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2007-07-06