Informacje o środowisku

 

Rok 2018:

Nazwa przedsięwzięcia: Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego z dokumentowanego złoża CHANIE-CHURSY II położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 304 – obręb Chanie- Chursy, gm. Nurzec-Stacja, pow. Siemiatycki – o powierzchni 1,32 ha.

Rok 2017:

Rok 2016:

 

Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i Nr 109732B, odc. I w km rob. 0+000-1+387, odc. II w km rob. 0+000-0+100, odc. III w km rob. 0+000-0+136,50 w obrębie m. Zabłocie

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  przejdź>>

 

 

 

Rok 2015:

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 200/6 obręb 0002, miejscowość Augustynka gm. Nurzec-Stacja

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przejdź>>

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu na działce Nr 704/1 w Nurcu

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przejdź>>

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu na działce Nr 10/1 w Tymiance

 
  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zasięgnąć na stronie Bazy OOŚ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przejdź>>

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2007-07-06

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2007-07-06