OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nurzec-Stacja, dn. 24.11.2016r.

 

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Gmina Nurzec-Stacja działając poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2016-2018 pn. „Aktywni - Razem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Karta Partnera

Załącznik nr 2 Oferta

Załącznik nr 3 Oświadczenia

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: GOPS w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Szyszko

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2016-11-28

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2016-11-24