Informacja o wynikach naboru (referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych – 2 etaty)

Nurzec-Stacja, dnia 14-09-2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze  referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych – 2 etaty, zostały wybrane:

 

Pani Agata Daniluk, zam. Nurzec-Stacja

Pani Elżbieta Drewnowska, zam. Nurzec-Stacja

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Daniluk i Pani Elżbieta Drewnowska spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskały najlepsze wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się znajomością przepisów prawnych na w/w stanowiskach. Mając powyższe na uwadze kandydatkom zostanie przedstawiona propozycja nawiązania umowy o pracę na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.

                                                                                                   

                                                                                                        Kierownik GOPS 

                                                                                                   (-)  Elżbieta Wierchow

Metryka strony

Udostępniający: GOPS w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik GOPS - Elżbieta Wierchow

Data wytworzenia: 2018-09-14

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-09-14

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-09-14