Informacja o wynikach naboru (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych)

Nurzec-Stacja, dnia 11-08-2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych został wybrany:

 

 Pan Łukasz Rudkowski, zam. Siemichocze

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Łukasz Rudkowski spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskał najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się znajomością przepisów prawnych na w/w stanowisku. Mając powyższe na uwadze kandydatowi zostanie przedstawiona propozycja nawiązania umowy o pracę na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.

                                                                                            

                                                                                                         Kierownik GOPS 

                                                                                                   (-)  Elżbieta Wierchow

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec -Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik GOPS- Elżbieta Wierchow

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-08-11