Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załącznik Nr 2

do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

pracownik socjalny

.....................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

 Monika Agnieszka Dzieszko

 Tymianka gm. Nurzec - Stacja

 

Weryfikacja końcowa odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji, 17 – 330 Nurzec - Stacja, ul. Żerczycka  32  w dniu 10.02.2017r. o godzinie 9.00.

 

 

Nurzec-Stacja, dn.06.02.2017r.                                                                                                           Kierownik GOPS

                                                                                                                                                        Bożena Szyszko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Szyszko

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-02-06

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-02-06