Informacja o wynikach wyboru oferty (wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi – z autyzmem dziecięcym z Gminy Nurzec – Stacja)

                                                                                              Nurzec – Stacja, dn.16.02.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY

 

z dnia 10.01.2017r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi – z autyzmem dziecięcym z Gminy Nurzec – Stacja

 

 

             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji informuje, że w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4, pkt 8ustawy PZP na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nurzec – Stacja z autyzmem dziecięcym, wybrana została oferta złożona przez In – Progres Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Ciechanowiecka 19E; 17 – 300 Siemiatycze.

 

 

                                                                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                                                                                                Bożena Szyszko

Metryka strony

Udostępniający: GOPS w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Szyszko

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-02-16

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-02-16