Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Rady Gminy Nurzec-Stacja

 

 

 

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Nurzec-Stacja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

 

  1. Oczekujemy na Państwa opinie i uwagi, które należy składać w formie pisemnej  na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  38/2018 z dnia  22 sierpnia 2018 r. w terminie do dnia 14 września 2018 r. bezpośrednio do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, pok. nr 5 lub na adres e-mail: sekretarz@nurzec-stacja.eu (w tytule wiadomości proszę wpisać „Konsultacje społeczne”).

 

  1. Konsultacje projektu uchwały zostaną zakończone 14 września 2018 r.

 

  1. Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nurzec-Stacja: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, pok. nr 5.

 

 

                                                                                                     Wójt

                                                                                         (-)  Piotr Jaszczuk

                                                                                      

                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-09-05

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-09-05