Dane adresowe

Podstawowe dane teleadresowe

Adres:  
Urząd Gminy w Nurcu-Stacji
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

 

NIP:    544-10-96-285

REGON:     000546963

 

Telefony:

Tel.  85 6575078 (centrala)   Fax: 85 6575063

 

Adresy internetowe:

e-mail:  ug_nurzecst@zetobi.com.pl    strona www:  www.nurzec-stacja.eu  

 

Nr rachunku bankowego: 

Bank Spółdzielczy Hajnówka  nr :  568071 0006 0021 8809 2000 0010

 

Godziny pracy:  poniedziałek – piątek, godz. 730 - 1530

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

Telefon

Nr pokoju

Adres e-mail

 

Piotr Jaszczuk

Wójt Gminy

85 6575078

5

wojt@nurzec-stacja.eu

 

Krzysztof Staniszewski

Sekretarz Gminy

85 6575078 w. 33

5

REFERAT FINANSÓW

Maria Szatyłowicz

Skarbik Gminy

 Kierownik Referatu Finansów

85 6575118

10

 

Nina Gontarczuk

ds. Księgowości budżetowej

85 6575078 w. 39

7


Zdzisława Pakoca

ds. rozliczeń z pracownikami urzędu


Irena Chlińska

ds. księgowości budżetowej i mienia


Lidia Tofiluk

ds. księgowości podatkowej

85 6575093 lub 85 6575078 w. 38

12


Elżbieta Dmitruk

ds. kasy i rozliczeń finansowych


Piotr Mudel

ds. wymiaru podatków i opłat


REFERAT ROZWOJU GMINY

Irena Kowalewicz

Kierownik Referatu

85 6575078 w. 35

3

Iwona Jadczuk

ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych

85 6575078 w. 34

9


Katarzyna Kruszewska

ds. gospodarki odpadami

Norbert Jadczuk

ds.  teleinformatyki


Krzysztof Popławski

ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa


URZĄD STANU CYWILNEGO

Wioletta Liana

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

85 6575077

14


SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Irena Wakuluk

ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej

85 6575078

5


Jadwiga Gronowska

ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych

85 6575077

14


Eugenia Naumiuk

ds. obsługi rady i jej organów

85 6575078 w. 37

17


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2017-11-22

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2007-05-24

Data modyfikacji: 2017-11-22

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2007-05-24