Dane adresowe

Podstawowe dane teleadresowe

Adres:  
Urząd Gminy w Nurcu-Stacji
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

 

NIP:    544-10-96-285

REGON:     000546963

 

Telefony:

Tel.  85 6575078 (centrala)   Fax: 85 6575063

 

Adresy internetowe:

e-mail:  ug_nurzecst@zetobi.com.pl    strona www:  www.nurzec-stacja.eu  

 

Nr rachunku bankowego: 

Bank Spółdzielczy Hajnówka  nr :  568071 0006 0021 8809 2000 0010

 

Godziny pracy:  poniedziałek – piątek, godz. 730 - 1530

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

Telefon

Nr pokoju

Adres e-mail

 

Piotr Jaszczuk

Wójt Gminy

85 6575078

5

wojt@nurzec-stacja.eu

 

Krzysztof Staniszewski

Sekretarz Gminy

85 6575078 w. 33

5

sekretarz@nurzec-stacja.eu

REFERAT FINANSÓW

Maria Szatyłowicz

Skarbik Gminy

 Kierownik Referatu Finansów

85 6575118

10

nurzec-stacja@bl.jst.net.pl

 

Nina Gontarczuk

ds. Księgowości budżetowej

85 6575078 w. 39

7

ngontarczuk@nurzec-stacja.eu

Zdzisława Pakoca

ds. rozliczeń z pracownikami urzędu

zpakoca@nurzec-stacja.eu

Irena Chlińska

ds. księgowości budżetowej i mienia

ichilinska@nurzec-stacja.eu

Lidia Tofiluk

ds. księgowości podatkowej

85 6575093 lub 85 6575078 w. 38

12

ltofiluk@nurzec-stacja.eu

Elżbieta Dmitruk

ds. kasy i rozliczeń finansowych

edmitruk@nurzec-stacja.eu

Piotr Mudel

ds. wymiaru podatków i opłat

pmudel@nurzec-stacja.eu

REFERAT ROZWOJU GMINY

Irena Kowalewicz

Kierownik Referatu

85 6575078 w. 35

3

gmina@nurzec-stacja.eu

Iwona Jadczuk

ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych

85 6575078 w. 34

9

iwona@nurzec-stacja.eu

Katarzyna Kruszewska

ds. gospodarki odpadami

kj@nurzec-stacja.eu

Norbert Jadczuk

ds.  teleinformatyki

admin@nurzec-stacja.eu

Krzysztof Popławski

ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

kpoplawski@nurzec-stacja.eu

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wioletta Liana

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

85 6575077

14

wliana@nurzec-stacja.eu

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Irena Wakuluk

ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej

85 6575078

5

iwakuluk@nurzec-stacja.eu

Jadwiga Gronowska

ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych

85 6575077

14

jgronowska@nurzec-stacja.eu

Eugenia Naumiuk

ds. obsługi rady i jej organów

85 6575078 w. 37

17

enaumiuk@nurzec-stacja.eu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2007-05-24

Data modyfikacji: 2016-10-17

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2007-05-24