Obwieszczenie Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Nurzec - Stacja

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 400) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz i siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

 

Nr   obwodu

Granice   Obwodu

Siedziba obwodowej

komisji   referendalnej

 

Nurzec - Stacja

Świetlica OSP w Nurcu-Stacji ,

ul. Nowa 1, Nurzec-Stacja

 

 

 

Augustynka,   Borysowszczyzna,

Chanie - Chursy, Grabarka, Grabarka Klasztor, Moszczona Pańska, Nurczyk,

Nurzec, Nurzec - Kolonia, Sokóle, Szumiłówka, Sycze, Wakułowicze, Zabłocie, Zalesie, Żerczyce

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji,

ul. Szkolna 6, Nurzec-Stacja

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

Anusin, Piszczatka, Stołbce,

Siemichocze, Tymianka, Werpol,

Wólka Nurzecka

Świetlica wiejska w Siemichoczach,

Siemichocze 57

 

Klukowicze,   Klukowicze - Kolonia, Litwinowicze, Wyczółki

Budynek po Szkole Podstawowej w Klukowiczach, Klukowicze 54

Głosowanie odbywa się w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 15 stycznia 2017 r.                     w godzinach 700 – 2100.

 

Informacje dodatkowe:

- zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a zgłasza się Wójtowi do dnia 27 grudnia 2016 r. *;

- głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną pełnomocnictwa do głosowania;

- osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek osoby uprawnionej do udziału w referendum, wniesiony do Wójta Gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest wpisana do rejestru wyborców do dnia 9 stycznia 2017 r. *

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja pokój nr 14, mailem (jgronowska@nurzec-stacja.eu) lub pod nr telefonu (85) 6575077.

 

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego        

                     Wójt

            (-) Piotr Jaszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2016-12-14