Informacja o zebraniu sołeckim i wyborach sołtysa w dniu 12.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie § 23 ust. 1 statutu sołectwa Klukowicze-Kolonia nadanego uchwała Nr XIII/117/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3658) w związku z wygaśnięciem mandatu, zwołuję zebranie wiejskie celem wyboru nowego sołtysa w dniu 12 marca 2017 r. o godz. 1430 w Klukowiczach-Kolonia 132 (mieszkanie Państwa Siedleckich).

 

       Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Sołectwa Klukowicze-Kolonia, w przypadku frekwencji poniżej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zostanie przeprowadzone następne zebranie, w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór Sołtysa.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                         Wójt

                                                                   Piotr Jaszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jaszczuk- Wójt Gminy

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Modyfikujący: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-03-01

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-03-01