Start / Rada Gminy Nurzec-Stacja / Komunikaty / Komunikaty archiwalne / Informacja o VII sesji Rady Gminy Nurzec-Stacja w dniu 30 października 2007 r

Przewodniczący

Rady Gminy Nurzec-Stacja

                                                                                                                                                                                    Nurzec-Stacja, dnia 16 października 2007 r.

 

I N F O R M A C J A

 

               Informuję, że VII sesja Rady Gminy Nurzec-Stacja, odbędzie się w dniu 30 października 2007 r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji.

 

Proponowany porządek obrad:

     1. Otwarcie obrad i przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

     2. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Nurzec-Stacja.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siemiatyckiego.

            2/ Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

            3/ Ustalenia opłat za niektóre świadczenia świadczone przez przedszkole samorządowe.

            4/ Stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

            5/ Stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

            6/ Powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.
 2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

   Przewodniczący Rady

     Zenon Podbielski

Załączniki:
 • doc Załącznik 4 (DOC, 52.0kB)
  Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2008
 • doc Załącznik 3 (DOC, 32.5kB)
  Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 • doc Załącznik 2 (DOC, 162.0kB)
  Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Pani Marii Szatyłowicz o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • doc Załącznik 1 (DOC, 53.5kB)
  Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Pana Krzysztofa Staniszewskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 • doc Załącznik 5 (DOC, 120.0kB)
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Nurzec-Stacja
 • doc Załącznik 7 (DOC, 174.0kB)
  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
 • doc Załącznik 6 (DOC, 36.5kB)
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu
Autor: Urząd Gminy Nurzec-Stacja
Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-26
Data publikacji: 2007-10-26
Data modyfikacji: 2007-10-26
Drukuj