INFORMACJA

 

 

Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Wójt Gminy Nurzec-Stacja podaje informację o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagającym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja zapewnia się dostęp do usługi pozwalającej na komunikowanie się poprzez:


- korzystanie z poczty elektronicznej,
- przesyłanie faksów,
- komunikację audiowizualną -  usługa tłumacza języka migowego,

- pomocy osoby przybranej.


         Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


         Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie chęci skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w pliku do pobrania poniżej i przesłać (przekazać) go:


1. do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

2. faxem pod nr: 85 6575063,

3. pocztą elektroniczną na adres: ug_nurzecst@zetobi.com.pl

    Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej  pod nr: 85 6575078.

 

 

 

                                                                                     Wójt

                                                                              Piotr Jaszczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Modyfikujący: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2012-11-30